Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας χρήσης 2018

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ         Για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας χρήσης 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από