Ανακοινώσεις

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ»

COVID-19: «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ»   Το Υπουργείο Υγείας μέσω της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Τμήματος Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από
Ανακοινώσεις

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ατομική υγιεινή αποτελεί το πιο ισχυρό «όπλο» απέναντι στον κορονοϊό και στην εξάπλωσή του. Ας αναλογισθούμε όλοι την ευθύνη που μας αναλογεί Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από
Ανακοινώσεις

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Έκτακτα μέτρα στη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Β Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων από τον COVID-19 επιβάλλει να βρισκόμαστε, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο σε διαρκή εγρήγορση, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από
Ανακοινώσεις

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τον κορονοϊό (2019-nCoV) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού αλλά, ταυτόχρονα, αναδεικνύουν ως επιτακτική την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων από τον καθένα και την καθεμία μας ξεχωριστά που Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 του Ν.3274/2004. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από
Ανακοινώσεις

Υπογραφή δανειακής σύμβασης

Τη δανειακή σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι υπέγραψε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Τσερβίστας Μιχαήλ σήμερα 7-8-2019 για την αλλαγή δικτύου ύδρευσης στη Νιγρίτα ύψους 1,5 εκατομμύρια ευρώ.  

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Ένταξη του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς B, Γ και Δ της Δ.Κ. Νιγρίτας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» Η απόφαση με αρ.πρωτ.  34513/09-07-2018 ΑΔΑ: 7Μ9Λ465ΧΘ7-6Ξ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας χρήσης 2018

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ         Για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας χρήσης 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από
Ανακοινώσεις

364/13-02-2019 Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΤΗΣ Δ.Κ ΝΙΓΡΙΤΑΣ»

Συνοπτικός Τίτλος/Αρ. Διακήρυξης: ΥΔΡΕΥΣΗ /364 / 2019 ΑΑ Συστήματος: 80479 Κωδικός CPV: 45231300-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, 2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΓΩΓΟΙ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, 3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από