Πάντα καθαρό νερό

Προσπαθούμε για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον αναπτυξιακό προσανατολισμό και τη σωστή διαχείριση του νερού

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ολες οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη ΔΕΥΑ Βισαλτίας αναρτώνται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μπορείτε να τις ΔΕΙΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ.23220.25450

Οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά το δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης ή άρδευσης μπορείτε να καλείτε σ'αυτο τον αριθμό τηλεφώνου

Δήμος Βισαλτίας

Ο διαδικτυακός τόπος του Δήμου Βισαλτίας, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για θέματα του Δήμου μας

Σωστή διαχείριση, διάθεση και προστασία των υδάτινων πόρων του Δήμου μας

Τμήματα της ΔΕΥΑΒ

Η επιχείρηση λειτουργεί υπό μορφή Δημοτικής επιχείρησης διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές της χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του 1069/80, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
Υδρευση

Υδρευση

-------------

Υπηρεσία παροχής νερού κατάλληλου για πόση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές

Αποχέτευση

Αποχέτευση

-------------

Υπηρεσία λειτουργίας του δικτύου υπονόμων,των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των ομβρίων υδάτων της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Βισαλτίας

Αρδευση

Αρδευση

-----------

Υπηρεσία αρμόδια του δικτύου άρδευσης και των παροχών, ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες του Δήμου Βισαλτίας σε αρδευτικό νερό.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Μπορείτε να μαθαίνετε τα τελευταία νέα μας
Ανακοινώσεις

Υπογραφή δανειακής σύμβασης

Τη δανειακή σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι υπέγραψε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Τσερβίστας Μιχαήλ σήμερα 7-8-2019 για την αλλαγή δικτύου ύδρευσης στη Νιγρίτα ύψους 1,5 εκατομμύρια ευρώ.  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Ένταξη του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς B, Γ και Δ της Δ.Κ. Νιγρίτας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» Η απόφαση με αρ.πρωτ.  34513/09-07-2018 ΑΔΑ: 7Μ9Λ465ΧΘ7-6Ξ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Επικοινωνήστε

Για πληροφορίες σχετικά με την ΔΕΥΑΒ

Τα γραφεία μας

28ης Οκτωβρίου 8, 622 00 Νιγρίτα

Το τηλέφωνό μας

Γραμματεία 
2322025450
Δευτέρα - Παρασκευή, 8:00-14:00

Επικοινωνήστε μαζί μας