Ανακοινώσεις

Υπογραφή δανειακής σύμβασης

Τη δανειακή σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι υπέγραψε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Τσερβίστας Μιχαήλ σήμερα 7-8-2019 για την αλλαγή δικτύου ύδρευσης στη Νιγρίτα ύψους 1,5 εκατομμύρια ευρώ.  

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας χρήσης 2018

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ         Για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας χρήσης 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από
Ανακοινώσεις

364/13-02-2019 Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Β, Γ ΚΑΙ Δ ΤΗΣ Δ.Κ ΝΙΓΡΙΤΑΣ»

Συνοπτικός Τίτλος/Αρ. Διακήρυξης: ΥΔΡΕΥΣΗ /364 / 2019 ΑΑ Συστήματος: 80479 Κωδικός CPV: 45231300-8 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, 2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΓΩΓΟΙ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, 3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από
Ανακοινώσεις

Υπογραφή δύο προγραμματικών συμβάσεων

Δύο τριμερείς προγραμματικές συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 16.288,145,00 ευρώ (μη συμπερ. ΦΠΑ), μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας, του Δήμου Βισαλτίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την ύδρευση και αποχέτευση, υπογράφηκαν Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Καλούνται οι καταναλωτές, σύμφωνα με την απόφ.  102/2018  της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ,  που έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.Β.  όπως προσέλθουν στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.  (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ) για να ρυθμίσουν Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Γραμματεία ΔΕΥΑΒ, πριν από