Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Δόθηκε παράταση  σύμφωνα με την (απόφ. 20/2024) Δ.Σ. της Δ. .Ε.Υ.Α.Β. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ όσον αφορά την <<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ με σύμβαση ορισμένου  χρόνου >>  κατά  (3) ημέρες  αρχόμενες  από τις 20-03-2024 έως και τις 22-03-2024.                       Read more…

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης και χειριστή μηχανήματος έργου

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 υδρονομέων άρδευσης και έναν χειριστή μηχανήματος έργου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρης απασχόλησης), για την αρδευτική περίοδο 2024 και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 8 στη Read more…

Ξεκίνησε η υλοποίηση των υδραυλικών έργων για την διάνοιξη της τάφρου αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην Κοινότητα Χουμνικού

Από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βισαλτίας γίνεται γνωστό ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης, ξεκίνησε η υλοποίηση ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ στην Κοινότητα Χουμνικού. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τους κατοίκους της περιοχής, συνολικού κόστους 37.100,80€.

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου για τον εκσυγχρονισμό τμήματος του δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Αμπέλων

Από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βισαλτίας γίνεται γνωστό ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης, ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου για τον ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ στην Κοινότητα Αμπέλων. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τους κατοίκους της περιοχής, αναβαθμίζοντας την ποιότητα νερού, συνολικού κόστους 15.732,19€.

Επίσκεψη και ενημέρωση στα δημοτικά σχολεία του δήμου Βισαλτίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το νερό στις 22 Μαρτίου

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για το νερό, στις 22 Μαρτίου, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βισαλτίας πραγματοποίησε ενημερωτική δράση στα δημοτικά σχολεία του Δήμου. Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ, Αθανάσιος Μασλαρινός, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Μαρία Πλαστηράκη, η αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΒ Αλεξάνδρα Καρρά και υπάλληλοι της επιχείρησης, επισκέφθηκαν Read more…