Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Ανακοίνωση-Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Άρδευσης ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) υδρονομέων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης), για την αρδευτική περίοδο 2021 και καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στη Νιγρίτα (28ης Οκτωβρίου 8 – 1ος όροφος). Οι επτά (7) Read more…

ΔΕΥΑΒ: Προκήρυξη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δύο (2) συνολικά θέσεων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας (ΔΕΥΑΒ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά  δύο (2) ατόμων,  για την αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού covid -19 και την ανάγκη περιορισµού της διάδοσής του σε υπηρεσίες της ΔΕΥΑΒ, που εδρεύει στη Read more…

Δ.Ε.Υ.Α.Β.: Πίνακες επιτυχόντων πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας

Συνεδρίασε σήμερα 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9:0π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βισαλτίας, η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 99/2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β., προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/3101/1-10-2020 ανακοίνωσης της ΔΕΥΑΒ. Πρόκειται για Read more…

ΔΕΥΑΒ: Προκήρυξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) τεσσάρων (4) συνολικά θέσεων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Συγκεκριμένα πρόκειται για μία (1) θέση Π.Ε. Οικονομολόγος και τρεις (3) θέσεις Δ.Ε. Τεχνιτών Read more…

Προκήρυξη πρόσληψης ΠΕ Αρχαιολόγου για την «Παρακολούθηση Εκσκαφικών Εργασιών» στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Δικτύου Ύδρευσης στους Τομείς Β,Γ και Δ της Δ.Κ. Νιγρίτας»

Ανακοινώνεται η προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου «Παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών» στο ̟πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισµός δικτύου ύδρευσης στους τοµείς Β, Γ και ∆ της ∆.Κ. Νιγρίτας», απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την Read more…