Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Υπογραφή σύμβασης του έργου «Εκσυγχρονισμός & επέκταση Ε.Ε.Λ. Νιγρίτας – Τερπνής» και παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες λειτουργίας Ε. Ε. Λ.»

Υπεγράφη την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, στο γραφείο του Δημάρχου Βισαλτίας, η σύμβαση μελέτης-κατασκευής του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ – ΤΕΡΠΝΗΣ» (Τμήμα Ι) και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε. Ε. Λ. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ» (Τμήμα ΙΙ). Την σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Βισαλτίας και Πρόεδρος της Read more…

Συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας»

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας». Το έργο, προϋπολογισμού 11.712.246,25 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» Ήδη έχει ολοκληρωθεί ένα τμήμα του οικισμού της Τερπνής και μεγάλο Read more…