Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας»

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας». Το έργο, προϋπολογισμού 11.712.246,25 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» Ήδη έχει ολοκληρωθεί ένα τμήμα του οικισμού της Τερπνής και μεγάλο Read more…