Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Δ.Ε.Υ.Α.Β.: Πίνακες επιτυχόντων πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας

Συνεδρίασε σήμερα 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9:0π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βισαλτίας, η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 99/2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β., προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/3101/1-10-2020 ανακοίνωσης της ΔΕΥΑΒ. Πρόκειται για Read more…

ΔΕΥΑΒ: Προκήρυξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) τεσσάρων (4) συνολικά θέσεων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Συγκεκριμένα πρόκειται για μία (1) θέση Π.Ε. Οικονομολόγος και τρεις (3) θέσεις Δ.Ε. Τεχνιτών Read more…