Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Φυτοπροστασία του βαμβακιού

Παλαιότερα, στο βαμβάκι γίνονταν από 5 μέχρι και 10 ψεκασμοί με εντομοκτόνα στην διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Εδώ και 30, περίπου, χρόνια, με την βοήθεια του Οργανισμού Βάμβακος, σημειώθηκε στην περιοχή μας, μία σημαντικότατη πρόοδος. Ξεκίνησε μία μεγάλη ανατροπή, σχετικά με όσα ίσχυαν στη φυτοπροστασία του βαμβακιού. Οι παραγωγοί διδάχθηκαν Read more…