Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Έντυπα

Έντυπα για τις συναλλαγές σας με την ΔΕΥΑΒ

Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το έντυπο που σας εξυπηρετεί, να το συμπληρώσετε και να το προσκομίσετε στην υπηρεσία μας

  1. Αίτηση αλλαγής διεύθυνσης

  2. Αίτηση αλλαγής ιδιοκτήτη

  3. Αίτηση αφαίρεσης ενοικιαστή

  4. Αίτηση αρχικής σύνδεσης ΔΕΥΑΒ

  5. Αίτηση διακοπής σύνδεσης ΔΕΥΑΒ

  6. Αίτηση Επανασύνδεσης

  7. Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ

  8. Αίτηση προς το τμήμα καταναλωτών