Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Χρήσιμα Έντυπα

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα απαραίτητα έντυπα που χρειάζεστε
για τις ενέργειες που σχετίζονται με διαδικασίες που αφορούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Β.
ΕΝΤΥΠΑ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΒ
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΥΑΒ
•Αίτηση αρχικής σύνδεσης  Αίτηση Τμήμα Καταναλωτών
•Αίτηση διακοπής σύνδεσης  Αίτηση Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ
Αίτηση επανασύνδεσης Αίτηση αλλαγής διεύθυνσης

Αίτηση σύνδεσης άρδευσης με κιλοβατώρες

Αίτηση αλλαγής ιδιοκτήτη
Αίτηση σύνδεσης άρδευσης με πετρέλαιο  Αίτηση αφαίρεσης ενοικιαστή
Αίτηση αναπηρίας
Αίτηση απόρων
Αίτηση μακροχρόνια ανέργων
Αίτηση πολυτέκνων