Έντυπα για τις συναλλαγές σας με την ΔΕΥΑΒ

Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το έντυπο που σας εξυπηρετεί, να το συμπληρώσετε και να το προσκομίσετε στην υπηρεσία μας

  1. Αίτηση αλλαγής διεύθυνσης

  2. Αίτηση αλλαγής ιδιοκτήτη

  3. Αίτηση αφαίρεσης ενοικιαστή

  4. Αίτηση αρχικής σύνδεσης ΔΕΥΑΒ

  5. Αίτηση διακοπής σύνδεσης ΔΕΥΑΒ

  6. Αίτηση Επανασύνδεσης

  7. Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ

  8. Αίτηση προς το τμήμα καταναλωτών