Δύο τριμερείς προγραμματικές συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 16.288,145,00 ευρώ (μη συμπερ. ΦΠΑ), μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας, του Δήμου Βισαλτίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την ύδρευση και αποχέτευση, υπογράφηκαν την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών παρουσία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Οι προγραμματικές συμβάσεις που υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Γιάννης Μωυσιάδης, η Δήμαρχος Βισαλτίας Αγνή Δουβίτσα και ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ Βισαλτίας Μιχαήλ Τσερβίστας αφορούν δύο σημαντικά έργα υποδομής για τον Δήμο Βισαλτίας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., με τίτλο «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς B,C και D της Δ.Κ. Νιγρίτας», χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 13.288.145,00€ χωρίς Φ.Π.Α. με τίτλο «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εκσυγχρονισμός – Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας», χρηματοδοτούμενο μέσω  ΕΣΠΑ, τα οποία και θα δημοπρατηθούν άμεσα, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βισαλτίας.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις