Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρήση ζεστού νερού στη Νιγρίτα έως 20 Μαρτίου 2023

Published by admin on

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλούνται οι υποψήφιοι χρήστες ζεστού νερού από το γεωθερμικό πεδίο της Νιγρίτας, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τις πληροφορίες για τη θέση της δυνητικής εκμετάλλευσης, έως την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ, 28ης Οκτωβρίου 8, στην Νιγρίτα.