Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας χρήσης 2018

Published by Γραμματεία ΔΕΥΑΒ on

                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
        Για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας χρήσης 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018  -6ΤΨΔ4653Ι1-3Χ1