Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Η ΔΕΥΑΒ εισέρχεται στην εξωστρεφή ψηφιακή τροχιά του Δήμου Βισαλτίας

Published by Λένια Ιωαννίδου on

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης — Αποχέτευσης — Άρδευσης του Δήμου Βισαλτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.), αξιοποιώντας τα καινοτόμα μέσα της νέας ψηφιακής εποχής, ενισχύει το έργο της υλοποιώντας πρωτοπόρες πρακτικές.

Στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Έργων και Δράσεων σε χάρτη της ΔΕΥΑΒ #Cityworks, που εγκαινιάζει ο Δήμος Βισαλτίας, αποτυπώνονται, με γεωγραφική – πληροφοριακή αναφορά, τα τεχνικά έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης του Δήμου, καθώς και οι δράσεις με περιβαλλοντικό και τεχνικό ενδιαφέρον, που υλοποιούνται στα πλαίσια πρωτοβουλιών της ΔΕΥΑΒ.

Επισκεφθείτε την Πλατφόρμα στην ακόλουθη διεύθυνση: https://egov.crowdapps.net/cityworks-deyab/

Μέσω της καινοτόμου αυτής πρωτοβουλίας, ο Δήμος Βισαλτίας ενισχύει τη διαφάνεια προς τους πολίτες, αλλά και τη συμμετοχικότητα των τελευταίων, δίνοντας τους τη δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις εξελίξεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τα έργα της ΔΕΥΑΒ. Παράλληλα, ο Δήμος παρέχει στους πολίτες την πρωτοποριακή δυνατότητα να δουν real time την εκτέλεση των τεχνικών έργων και δράσεων της ΔΕΥΑΒ, οικονομικά στοιχεία και να δημοσιεύσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα έργα αυτά.

Η Πλατφόρμα Cityworks, προάγει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, παρακινεί τους πολίτες να ενημερώνονται για τα τεχνικά έργα του τόπου τους και να συμμετέχουν στις εξελίξεις, αξιολογώντας κάθε καινούρια δράση, διατυπώνοντας την άποψή τους και παρακολουθώντας την εξέλιξή της. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η διαφάνεια, αλλά και η δέσμευση για την ολοκλήρωση του έργου.

Σχετικά με την πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία της ΔΕΥΑΒ, ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ, Μασλαρινός Αθανάσιος δήλωσε: “ O Δήμος Βισαλτίας επιδιώκει συνεχώς να εμπλουτίζει την ψηφιακή του στρατηγική της οποίας κεντρικός άξονας είναι ο πολίτης και η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών για τους συμπολίτες μας. Η διαφάνεια, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και η συμμετοχικότητα παραμένουν στις προτεραιότητές μας και βασική καθημερινή επιδίωξη του Δήμου είναι να βρίσκεται κοντά στους δημότες, να αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις προτεραιότητες και να μετασχηματίζει τον Δήμο σε μία έξυπνη και βιώσιμη πόλη “.

H Πλατφόρμα Έργων και Δράσεων σε χάρτη #cityworks υλοποιήθηκε από την Ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, η οποία έχει διακριθεί μέσα από διεθνείς και εθνικές συνεργασίες με Δήμους και Περιφέρειες, Κεντρική κυβέρνηση, τραπεζικό τομέα και σε μεγάλης κλίμακας δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.


Λένια Ιωαννίδου

Δημοσιογράφος -Μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ