Καλούνται οι καταναλωτές, σύμφωνα με την απόφ.  102/2018  της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ,  που έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.Β.  όπως προσέλθουν στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.  (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ) για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

  • Η διαδικασία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών αρχίζει από 1η  Νοεμβρίου 2018   έως και 30η Νοεμβρίου 2018  και δεν θα δοθεί καμία παράταση μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας.
  • Στην διαδικασία της ρύθμισης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι καταναλωτές που οι ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές τους ανέρχονται από 294,01 ευρώ και άνω ( έως και το Β΄ Τρίμηνο 2018).
  • Ελάχιστη δόση της ρύθμισης (ανάλογα με την συνολική οφειλή) ορίζεται το ποσό των είκοσι (20) ευρώ και εξόφληση έως τριάντα έξι (36) δόσεις.
  • Όσοι έχουν την υποχρέωση πληρωμής ληξιπρόθεσμών οφειλών και δεν ενταχθούν στην ρύθμιση καθώς και αυτοί που θα βρεθούν έκπτωτοι της ρύθμισης , η υδροδότηση θα διακόπτεται χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση και η ληξιπρόθεσμη οφειλή τους θα μεταβιβάζεται  στις αρμόδιες κατά τόπους Δ.Ο.Υ..
  • Οι έκπτωτοι της προηγούμενης ρύθμισης θα μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση προς τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΤΣΕΡΒΙΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘ.ΟΦΕΙΛΩΝ- ΨΟΔ24653Ι1-Θ4Ω

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις