Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Συνεχίζεται η υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας»

Published by Λένια Ιωαννίδου on

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας». Το έργο, προϋπολογισμού 11.712.246,25 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη»

Ήδη έχει ολοκληρωθεί ένα τμήμα του οικισμού της Τερπνής και μεγάλο τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού του εξωτερικού δικτύου, μεταφοράς λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Νιγρίτας – Τερπνής.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή των εσωτερικών  δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων  των οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής, τη συλλογή μέσω αυτών, των λυμάτων του οικισμού Τερπνής στο απαιτούμενο αντλιοστάσιο και των λυμάτων του οικισμού Νιγρίτας στο όριο του οικισμού  και τη μεταφορά τους για επεξεργασία στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, της οποίας προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση.

Ο ωφελούμενος πληθυσμός ανέρχεται συνολικά για τους οικισμούς Νιγρίτας και Τερπνής σε 7.116 κατοίκους, ενώ ο προβλεπόμενος ωφελούμενος πληθυσμός 20ετίας φτάνει τους 10.080 κατοίκους


Λένια Ιωαννίδου

Δημοσιογράφος - BA Media & Linguistics - Μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ