Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας συμμετέχει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., που λειτουργεί στο http://ydor.edeya.gr . Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού, που δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών για την ποιότητα του πόσιμου νερού από την ιστοσελίδα https://ydor.edeya.gr/labcheck/view > Ενημερωθείτε εδώ για το νερό που πίνετε