Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων αμπελώνων για την περίοδο 2020-2021

Published by Λένια Ιωαννίδου on

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών, ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων με οινοποιήσημες ποικιλίες περιόδου 2020-2021, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, στην ΔΑΟΚ Σερρών, μέχρι και την 25η Μαΐου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tzoubaras@serres.pkm.gov.gr.

Α. Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:
1) ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (Θα βρείτε το έντυπο της αίτησης στο τέλος)
2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ).
3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ.
4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
5) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.
6) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΩΝ ΝΟΜΗΣ.

Β. Μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα:
1) ΕΚΡΙΖΩΣΗ – ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗ
2) ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
1) ΕΠΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
2) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Σημείωση:
Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον 10 χρόνια, υπολογιζόμενη από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην Υπηρεσία μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στον γεωπόνο Κοσμά Τζουβάρα (τηλέφωνο 2321 3 – 55219).

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 2020-2021


Λένια Ιωαννίδου

Δημοσιογράφος, κάτοχος BA Media & Linguistics, Πιστοποίηση Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας, Μέλος Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ