ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Α. ΥΔΡΕΥΣΗ

Τέλη & πάγια:

Τέλος αρχικής σύνδεσης/ επανασύνδεσης: 40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
Πάγιο σε αξία: 5 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ανά λογαριασμό
Τέλος υδροσυντήρησης 2 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% ανά λογαριασμό
Ειδικό τέλος 80% (επιβάλλεται από κείμενη νομοθεσία) 80% επί της κατανάλωσης ύδατος πλέον ΦΠΑ 24%

 

Χρεώση:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

2015 2016 2017 2018 2019
1η κλίμακα 0-10 m3 0,2500 0,2500 0,2500 0,2525 0,2550
2η κλίμακα 11- 50 m3 0,2700 0,2700 0,2700 0,2727 0,2754
3η κλίμακα 51-100 m3 0,3000 0,3000 0,3000 0,3030 0,3060
4η κλίμακα 101- 150 m3 0,4000 0,4000 0,4000 0,4040 0,4080
5η κλίμακα 151 > m3 0,6000 0,6000 0,6000 0,6060 0,6121

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΧΙΝΟΥ, BΙΣΑΛΤΙΑΣ, ΤΡΑΓΙΛΟΥ

2015 2016 2017 2018 2019
1η κλίμακα 0- 50 m3 0,2000 0,2200 0,2500 0,2525 0,2550
2η κλίμακα 51-100 m3 0,2500 0,2700 0,3000 0,3030 0,3060
3η κλίμακα 101- 150 m3 0,3000 0,3500 0,4000 0,4040 0,4080
4η κλίμακα 151 > m3 0,4000 0,5000 0,6000 0,6060 0,6121

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η κλίμακα 0- 500 m3 0,35 ευρώ / m3
2η κλίμακα 501-άνω m3 0,80 ευρώ / m3

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΤΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η κλίμακα 0- 50 m3 0,54 ευρώ / m3
2η κλίμακα 51-100 m3 0,70 ευρώ / m3
3η κλίμακα 101-άνω m3 1,10 ευρώ / m3

Σε όλες τις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 13%

Στα τιμολόγια δημοσίου δε χρεώνεται το ειδικό τέλος 80%.

Εξαιρέσεις:

Στις ΤΚ Θερμών, Λαγκάδι, Δάφνη, Καστανοχώρι, Αηδονοχώρι και Χουμνικό θα παρέχεται έκπτωση 40% επί της κατανάλωσης ύδατος λόγω ύπαρξης φυσικής πηγής (ύδρευση και άρδευση)

Β. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Τέλος αρχικής σύνδεσης αποχέτευσης: 90 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ετήσιο)

Οικίες 20 ευρώ
Μικρά καταστήματα 16 ευρώ
Κρεοπωλεία 50 ευρώ
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βιοτεχνίες, βιομηχανίες με <10 εργαζόμενους 60 ευρώ
Μεγάλες βιομηχανίες 150 ευρώ

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

Γ. ΑΡΔΕΥΣΗ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  • Τέλος αρχικής σύνδεσης/επανασύνδεσης άρδευσης: 35 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
  • Πάγιο σε αξία: 5 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ανά λογαριασμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η κλίμακα 0- 50 m3 0,34 ευρώ / m3
2η κλίμακα 51-100 m3 0,36 ευρώ / m3
3η κλίμακα 101- 150 m3 0,38 ευρώ / m3
4η κλίμακα 151 > m3 0,40 ευρώ / m3

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 13%

 

  • Εξαιρέσεις:

ΤΚ Λευκοτόπου και Τριανταφυλλιάς 0,21 ευρώ / κιλοβατώρα (πλέον ΦΠΑ)
ΤΚ Μαυροθάλασσας Καταναλωτές που χρησιμοποιούν δικό τους πετρέλαιο Καταναλωτές που χρησιμοποιούν το δίκτυο
10 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά στρέμμα ετησίως 20 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά στρέμμα ετησίως

Έκδοση λογαριασμών:

Η έκδοση λογαριασμών για τη Δημοτική Ενότητα Νιγρίτας θα γίνεται τρίμηνη έκδοση λογαριασμού με εκκαθάριση ανά εξάμηνο, ενώ για τις λοιπές Δημοτικές Ενότητες θα εκδίδονται έναντι λογαριασμοί ανά τρίμηνο και η εκκαθάριση θα γίνεται ανά 12μηνο.

Ειδικά τιμολόγια:

Οι παρακάτω ειδικές χρεώσεις ισχύουν μόνο για οικιακή χρήση και μόνο για το 1ο οίκημα.

Πολυτέκνων 50% έκπτωση σε κατανάλωση νερού για τα πρώτα 100 κυβικά για τους έχοντες 4 τέκνα και για τα πρώτα 70 κυβικά στους τρίτεκνους
Άποροι Δωρεάν τα πρώτα 50 m3
Μακροχρόνια άνεργοι με οικογένεια, διαμένοντες σε οικία στο όνομά τους (τίτλος κτήσης ή ενοικιαστήριο) 50% έκπτωση σε κατανάλωση νερού για τα πρώτα 50m3
Αναπηρία άνω 67% 50% έκπτωση σε κατανάλωση νερού για τα πρώτα 50m3

 

Η απόφαση της Τιμολογιακής Πολιτικής

3.2015+ΔΕΥΑΒ+ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ+ΠΟΛΙΤΙΚΗ