Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Τέλη σύνδεσης με δίκτυο ΔΕΥΑΒ