Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Ιστορικό

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης – Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας (ΔΕΥΑΒ)

Δημοτική Επιχείριση Υδρευσης Αποχέτευσης & Αρδευσης Βισαλτίας

Η ΔΕΥΑΒ προήλθε από τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ Νιγρίτας στα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Βισαλτίας και εξυπηρετεί το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων του διευρυμένου Δήμου.

Αποτελεί μια σύγχρονη και ευέλικτη δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα, με στόχο την παροχή στους καταναλωτές νερού υψηλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας, μέσα από την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Δέσμευσή μας είναι η συνεχής προσπάθεια για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και τη συνεχή αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού και εθνικού κονδυλίου.

Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και το προσωπικό της ΔΕΥΑΒ σας καλεί να επικοινωνείτε μαζί με τη Δημοτική Επιχείρηση για κάθε θέμα ύδρευσης & άρδευσης που σας αφορά, καθώς και προτάσεις βελτίωσης, προκειμένου να βρίσκουμε από κοινού λύσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ