Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Η ΔΕΥΑΒ

Η επιχείρηση λειτουργεί υπό μορφή Δημοτικής επιχείρησης διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές της χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του 1069/80, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».