Τηλ.2322025450  /  email: deyan62200@gmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

  • Γραμματεία: 2322025450
  • Βλάβες: 2322025450 – 6984601692

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

  • deyan62200@gmail.com

Φόρμα Επικοινωνίας