Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας (σύμφωνα με τις με αρ. 131/2015, 144/2016, 142/2017 και 23/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. Δήμου Βισαλτίας) :

Πρόεδρος: ΤΣΕΡΒΙΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αντιπρόεδρος : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τακτικά Μέλη:
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΖΙΑΦΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΛΗΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΝΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ

Αναπληρωματικά Μέλη:
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΟΥΚΑΝΗ-ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ